Brief van de directie Thuiszorg

Aan: Verzorgster mej. M.J.Z. Nr.32000224 Datum: 3-2-2009

Onderwerp: Opmerking over uw werkhouding.

Beste M.J.Z.
Ik heb begrepen dat u het niet zo nauw neemt met de uurtjes, pauzes, administratie en dergelijke.
Graag zou ik met spoed verandering in uw werkhouding vernemen.
Zo niet, zal ik helaas sancties moeten overwegen om u te overtuigen van de juiste inzet, uw urenregistraties, pauzes en dergelijke.

Directeur: Mw. van Dieken


Antwoord verzorgster DD. 4-2-2009;

Geachte directeur van Dieken,

U heeft gelijk, ik zal voortaan U als voorbeeld stellen voor mijn werkhouding.
Voortaan zal ik zorgen dat ik net als u geen lunches meer oversla en er rustig de tijd voor neem om te eten.
Tussendoor zal ik tevens elk uur even gaan zitten om te noteren waaraan ik de voorafgaande tijd heb besteedt. Dat kost hooguit twee uur per dag, maar dan is alles wel goed verantwoord en te controleren door u.
Omdat ik niet rook zal ik, naar uw voorbeeld, zeven keer per dag in plaats van rookpauze na elk achterwerk dat ik van fecaliën heb gereinigd, tien minuten naar buiten gaan om een frisse neus te halen om zo de niet gerookte tijd te compenseren.
Tevens zal ik voordat ik de nacht in ga, alle communicatie-apparaten uitschakelen zodat mijn nachtrust niet meer verstoord wordt door hulp vragende cliënten.

Werk waarvoor ik officieel geen diploma’s heb, zal ik voortaan niet meer uitvoeren tijdens vakantieperioden, bij ziekte van administratief personeel, ook niet het maken van roosters, inplannen van verzorgsters en andere niet gecertificeerde werkzaamheden.
Voortaan zal ik ook niet elke dag meer overwerken, want dat leidt alleen maar tot verlaging van de werkdruk en dat is wat niemand wil tenslotte.
En net als u zal ik alle kerst en andere feestdagen niet meer beschikbaar zijn voor diensten aan cliënten.
Helaas kan ik u niet volgen naar Zwitserland of andere vakantie bestemmingen , daar mijn salaris dit niet mogelijk maakt. Dat zou natuurlijk allemaal wel mogelijk zijn als u mij, nu ik toch volledig voldoe aan uw normen en verwachtingen, een fikse salarisverhoging van u ga ontvangen.

Met de grootste hoogachting verblijf ik,

Mw. M.J.Z. Nr.32000224

Ps. Helaas zult u van cliënten geen getuigschriften meer gaan ontvangen over de grote tevredenheid wat betreft hun verzorging.

 

 Namen en nummers zijn fictief, de rest is op waarheid gebaseerd.

 Jacques Mul 2009

Scrol omlaag voor strange and beautiful things