Custom Guitar


So far, 1 guitar built in Steampunk Style.

Also built a corresponding Amp, which can work with a jukebox.
Both in Stempunk style. ( Go to the construction page )
Tot nu toe 1 gitaar gebouwd in Steampunk Stijl.
Ook een bijbehorende Amp gebouwd, welke in combinatie met een jukebox kan werken .
Beide ook in Stempunk stijl. (Ga naar de bouw pagina)
Bisher eine Gitarre in Steampunk -Stil erbaut.
Auch eine entsprechende Amp gebaut, die mit einer Jukebox arbeiten.
Sowohl in Stem Punk-Stil. (Gehen Sie auf die Gebäude-Seite)

              
JUKEBOX    € 700,-               Custom Guitar  € 495,-

Fantasiorama is geen bedrijf meer. Ik ben met pensioen.
Wel maak ik hobbymatig nog regelmatig leuke dingen of schilderijen.
Verder heb ik nog unieke voorwerpen te koop tegen kostprijs.

Scrol omlaag voor strange and beautiful things