Custom Guitar


So far, 1 guitar built in Steampunk Style.

Also built a corresponding Amp, which can work with a jukebox.
Both in Stempunk style. ( Go to the construction page )
Tot nu toe 1 gitaar gebouwd in Steampunk Stijl.
Ook een bijbehorende Amp gebouwd, welke in combinatie met een jukebox kan werken .
Beide ook in Stempunk stijl. (Ga naar de bouw pagina)
Bisher eine Gitarre in Steampunk -Stil erbaut.
Auch eine entsprechende Amp gebaut, die mit einer Jukebox arbeiten.
Sowohl in Stem Punk-Stil. (Gehen Sie auf die Gebäude-Seite)

  
Custom Guitar  € 495,-
Fantasiorama is geen bedrijf meer. Ik ben met pensioen.
Wel maak ik hobbymatig nog regelmatig leuke dingen of schilderijen.
Verder heb ik nog unieke voorwerpen te koop tegen kostprijs.