KASTEEL TER GOUDE

Ooit in circa 1361 werd in Gouda een kasteel gebouwd.
De opdrachtgever was graaf Jan van Blois .
In Museum Gouda vond ik tijdens het bezoek aan de maquette van Gouda een schilderij van dit kasteel.
Het werd gemaakt door van Christoffel Pierson, ca 1700 (bezit Museum Gouda).

Wat had ik graag dit schilderij willen hebben en thuis aan de muur gehangen.

Daarom dacht ik “laat ik het gewoon naschilderen met als toevoeging een stuk van de stadsmuur en de haven er naast. Zo gezegd zo gedaan. Ik heb nu een echte Jacques Mul aan de muur hangen Ha, ha, ha. Ik ben er blij mee en zelfs mijn vrouw vindt het leuk, dus mijn missie is geslaagd.

Het is 90 x 60 cm geworden en een oude lijst welke ik ooit op de kop tikte, doet nu weer dienst.
Zo zag het stadsgezicht er rond 1573 uit. Vier jaar voordat het werd afgebroken.
Leuk om te weten is dat Jacoba van Beieren ook nog in het kasteel heeft gewoond.


Jacoba van Beieren Gravin van Holland en Zeeland Periode 1417-1433


MEER OVER HET KASTEEL TER GOUDE

Circa 1361 werd door graaf Jan van Blois opdracht gegeven te Gouda een kasteel te bouwen. Dit kasteel lag aan de Hollandse IJssel bij de monding van de Gouwe.
Deze ligging van het kasteel was strategisch gekozen door de belangrijk geworden “binnenlandse” doorvaart tussen Rotterdam en Amsterdam. De Gouwe was bevaarbaar gemaakt en de verbinding tussen de Hollandse IJssel en Gouwe liep destijds door de stad Gouda. De vele schepen die gebruik maakten van de doorvaart, leverden niet alleen tolgelden op maar brachten de stad ook in bredere zin werk en welvaart.
Door de “trage” doorvaart werden veel uitgaven gedaan, zoals voor scheepsreparaties en voor hun verblijf in Gouda.
In 1577 werd het kasteel onbewoonbaar gemaakt en in de periode erna afgebroken. Dit “onbewoonbaar maken” was een besluit van het stadsbestuur. Welbewust werd de eigenaar ( “de staten van Holland” ) niet in de besluitvorming betrokken. Heden ten dage veronderstelt men dat dit was om Gouda “te verlossen” van het kasteel en daarmee ook van de grote invloed van de eigenaar op Gouda. Als officiële reden werden echter de oorlogsomstandigheden aangevoerd. De Spanjaarden zouden zich bij een verovering van de stad in het “onneembare kasteel” kunnen gaan verschansen en hiervan een uitvalsbasis kunnen maken.


Cornelis Springer (Amsterdam 1817 – Hilversum 1891) maakte dit schilderij

Er zijn opgravingen gedaan waar het kasteel heeft gestaan.
Zie daarvoor deze lik naar: http://www.kasteelgouda.nl/opgraving
Video over de opgraving:

Hier de link naar de hele website over het kasteel > http://www.kasteelgouda.nl

DE BEWONERS WAREN:
Graaf van Blois en Dunois (1371-1381), heer van Schoonhoven, Gouda, Beaumont, Chimay, Waarde o.a. (1356-1381) en stadhouder van Holland en Zeeland (1359-1360/1362-1363), in afwezigheid van Albrecht van Beieren. Jan II en zijn broer Guy. Jacoba van Beireren. In 1572 trok de beruchte Geuzenadmiraal Willem II van der Marck Lumey in het kasteel.

 Over het kasteel en zijn geschiedenis zijn diverse publicaties:
1. Het Kasteel van Gouda, het jaarboek 1992/1993 van de Archeologische vereniging Golda;
2.  Het boek Gouda in de reeks “De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst”;
3. Het kasteel van Gouda, K.M. Buiskool;
4. Duizend jaar Gouda, Denslagen;
-5. Goudse canon.

Meer over Gouda

 

Scrol omlaag voor strange and beautiful things