Wat is nodig om uw troestel aan te passen voor de moderne vaste telefoonlijn

UITLEG  Toestel puls naar DTMF  ombouwen:

Om uw oude toestel met kiesschijf te laten werken met een lijn via uw KPN, Ziggo of ander modem is het nodig het oude toestel wat slimmer te maken.
De kiesschijf werkt als volgt;
Een kiesschijf doet eigenlijk niet veel meer dan de lijn in een bepaalde volgorde een aantal keren kort te sluiten.

De oude telefooncentrale reageerde hierop deze kortsluitpulsen te tellen en zodoende hetzelfde aantal op te nemen als een cijfer.
Een serie van deze cijfers zorgde ervoor dat u dan uitkwam bij een andere abonnee.
De moderne digitale centrale doet hetzelfde, maar ziet die kortsluit-pulsen als niet ter zake doende.  Hooguit als een storend probleem.
Waar het wel naar luistert is een dubbele frequentie van geluiden.
Dit wordt Dual-Tone genoemd.
Elk cijfer is herkenbaar gemaakt door ieder een eigen combinatie van twee tonen.
Op het moderne vaste lijn toestel zit onder elke toets een dubbele toon. Het heet DTMF en dat staat voor Dual Tone Multi Frequentie.
Iedere keer als u een toets indrukt wordt een dual-tone verzonden.
Om dit voor elkaar te krijgen met een kiesschijf is het nodig de kortsluitpulsen te vertalen naar dual tonen.
Dat kan met een ingebouwde of externe elektronische schakeling.
Daarom kan elk toestel in principe weer gebruikt worden zowel als op het oude als het nieuwe systeem.

Scrol omlaag voor strange and beautiful things